ALGEMENE VOORWAARDEN
 


TOEPASSING

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website http://www.flowyagency.com met betrekking tot de op de website www.flowyagency.com aangeboden producten. De website www.flowyagencycom heeft haar maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, avelgemstraat 121. Flowy Agency is  ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het het BTW nummer: BE0750.548.386

Door een bestelling te plaatsen op www.flowyagency.com aanvaardt u deze verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De verkoper behoudt zich het recht voor de verkoopvoorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

 

RETOURNEREN

De consument heeft het recht aan Flowy Agency mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet u de producten op eigen risico en kosten terugsturen naar Flowy Agency.

Om het contract te herroepen, moet u steeds eerst onze klantenservice per e-mail: florry@flowyagency.com contacteren en een verzoek tot retournering indienen. Wij laten u iets weten ivm uw retouraanvraag.

Zie de exacte voorwaarden voor retourneren en werkwijze op de pagina 'Service'.

De kosten van een retourzending zijn altijd voor de consument. De artikelen dienen te worden geretourneerd in de originele verpakking, ongedragen, met de originele labels en onbeschadigd. Indien het teruggestuurde artikel niet aan deze voorwaarden voldoet, kunnen we de retour niet accepteren. 

RETOURKOSTEN

De kosten voor de retourzending zijn steeds ten laste van de klant. Enkel als de reden van retour bij ons ligt omdat wij u een foutief of beschadigd artikel toe stuurden, is de retour kost uiteraard voor ons en wordt deze wel teruggestort.

Indien u de goederen zelf naar ons terugbrengt, te Zwevegem, zijn er ook geen extra kosten aan verbonden.

VERZENDING

Van zodra de betaling binnen is zal de bestelling steeds met de nodige zorg binnen de 3 werkdagen verwerkt worden (uitgezonderd gepersonaliseerde items hebben een langere leveringstermijn). Deze levertermijn kan wijzigen door eventuele onvoorziene omstandigheden. De consument zal hier telkens van worden op de hoogte gebracht. De verzendingen zullen gebeuren met Bpost voor België (5.95€) en DPD voor Nederland (8.95€).

Verzendkosten buiten België en Nederland, kunnen aangevraagd worden via: florry@flowyagencycom

Wij kunnen niet verantwoordelijkheid geacht worden voor het verlies, diefstal en/of beschadigingen van onze goederen tijdens de verzending via bovenvermelde partners. Dit risico gaat van start bij levering aan de vervoerder. Alles zal steeds met de nodige zorg en kwalitatief materiaal verzonden worden.

PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn in Euro (€), inclusief BTW (21%) en exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij we het anders hebben aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven bij de afrekening. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van de bestelling worden vermeld. Lullaby houdt zich het recht om de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren indien nodig. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. Ondanks www.flowyagency.com met de nodige zorg is opgesteld, kunnen er zich mogelijk fouten voordoen op de website.

PRODUCTINFORMATIE

Flowy Agency tracht de productomschrijvingen en het beeldmateriaal zo nauwkeurig en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (maten, materialen, kleuren,…), betreft altijd indicatieve informatie. De weergave van de kleuren van de producten op deze website zijn meestal afhankelijk van de instellingen van het beeldscherm en de grafische kaart van het toestel van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen soms afwijken van de werkelijke kleuren van de producten. Indien er zich typfouten voordoen, dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Wanneer artikelen kleiner of groter tailleren dan gewoonlijk, wordt dit bij het product vermeld. U kan steeds extra uitleg vragen door ons te contacteren.

PRIVACY

Flowy Agency maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen uitvoeren.

Bestellen bij Flowy Agency vereist dat je ons uw klantgegevens bezorgt. We gebruiken deze gegevens voor de administratie van uw bestelling, het beheer van uw bestellingen, leveringen, facturen en het opvolgen van onze betalingen. Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden.

WAARBORG

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fouten. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Geen enkel gegeven of foto's van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder dat wij onze uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven.

 

KLACHTEN

Flowy Agency zal er alles aan doen om de goederen telkens correct na te kijken en veilig te verzenden. Problemen en/of klachten proberen we steeds op een zo correct mogelijke manier op te lossen. Eventuele klachten kunnen telkens per mail op florry@flowyagency.com gericht worden.

 

OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze macht, inbegrepen productie onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

CONTACTGEGEVENS

Als u nog vragen hebt over het kopen van producten via www.flowyagency.com, kunt u per e-mail (florry@flowyagency.com) of telefonisch contact opnemen.

Flowy agency

Avelgemstraat 121

8550 Zwevegem (België)

BE0750.548.386

ING: BE98 3632 0246 3793

 

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd.